top of page

WIE ZIJN WIJ

 


 

 

 

 

Een deel van de muzikale vorming bestaat uit het leren hoe je met zo´n instrument omgaat. Het maken van muziek tijdens de lessen, repetities en optredens brengt de kinderen uit Smitsveen en hun ouders dichter bij de Nederlandse samenleving. Dit helpt indirect en levert een bijdrage aan het leefklimaat van Smitsveen. 

 

Het ontwikkelen van het Kinder Gitaar Ensemble als een meerjarenproject zorgt ervoor dat er een structurele verandering in de wijk Smitsveen op gang komt. Het helpt en stimuleert om meer projecten op te zetten. Een voorbeeld hiervan is het project Moestuinen Smitsveen dat onlangs in samenwerking met ons en de ouders van de leerlingen van start is gegaan.

 

 

Zo openen zij en wij met muziek deuren, die anders voor sommigen hermetisch gesloten blijven. Op deze manier hopen wij een negatieve spiraal te doorbreken door meer begrip voor ieders cultuur te krijgen. Wellicht ontdekken wij op die manier, dat wij heel veel met elkaar gemeen hebben.

 

 

 

 

 

Het Jeugdcultuurfonds ondersteunt Het Kinder Gitaar Ensemble Smitsveen

Sinds 2009 is gemeente Soest aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds.

bottom of page