top of page

Bijzondere projecten in samenwerking met     

kunstenaars vereniging LUNA Kunst in Openbare Ruimte

Kinderen maken muziek met senioren.

Locatie 1e Klankmanifestatie 18 september 2013 bij de loods van Van Doorn Houthandel  Soest

Locatie 2e  Klankmanifestatie 29 maart 2014  Ontmoetingscentrum Klaarwater Soest

Locatie  3e  Klankmanifestatie 25  november  2014 Ontmoetingscentrum Klaarwater Soest

Locatie  4e  (Kerst) Klankmanifestatie 25  december  2015  De Plantage in Smitsveen Soest

De Klankmanifestatie

Van 3 tot 103

In samenwerking met

vereniging LUNA


 

De klankmanifestate van 3 tot 103 is een muzikale happening geïmproviseerd op klankobjecten door deelnemers van alle leeftijden. De manifestatie heeft een multidisciplinair karakter.

Het wordt uitgevoerd door musici en beeldende kunstenaars op klankinstallaties verdeeld over een groot terrein zoals bij Van Doorn Houthandel.

De instrumenten/installaties zijn door kunstenaars en kinderen uit recyclemateriaal gemaakt.

Het project is ontstaan in samenwerking met bedrijven op het industrieterrein, kunstenaars en muzikanten. De instrumenten zijn gemaakt van PVC buizen, oude tonnen, houten stokken, metaal en nog veel meer! De instrumenten voor de Klankmanifestatie zijn door de kinderen bedacht tijdens de workshops in het Smitsveen in samenwerking met Stichting Balans.De manifestatie werd na maanden van voorbereiding tijdens de kunstroute te Soest op 15 september 2013 uitgevoerd. Met de Klankmanifestatie is een nieuwe vorm van optreden mogelijk gemaakt. Door iedereen die mee wil doen zijn de zelfgemaakte instrumenten zonder oefening te bespelen.

https://www.facebook.com/lunavereniging.lunavereniging/photos

 

 

 

Het Ensemble heeft bijzondere manifestaties in het kader van het project MUZIEK OPENT POORTEN geïnitieerd.

de Klankmanifestatie

 

Tijdens de Klankmanifestatie werd het publiek, jong en oud, uitgenodigd om samen op de Klankobjecten te gaan spelen.

Op het terrein bij Van Doorn Houthandel, hingen installaties bestaande uit allerlei objecten, waarop ouderen samen met kinderen konden improviseren.

De jongere bezoekers kregen de gelegenheid met hun klankobjecten te experimenteren en deze aan de  bezoekers te presenteren.

Er waren ook snaarobjecten van een paar meter groot en kleinschalige metalen en houten objecten.  "Wezens"in kleurrijke kostuums liepen op het terrein en gingen op de klankobjecten spelen. Sommige objecten produceerden elektronische geluiden. 

Deelnemers van alle leeftijden speelden naast elkaar. Er was geen zichtbare leiding; de klank en de nieuwsgierigheid bewoog en verbond de mensen. Een paar aantrekkelijke locaties waren ingericht met klankinstallaties. De gastartiesten waren erbij en als het nodig was gaven ze minimale begeleiding. De begeleiders kregen de instructie om "passief" en stil aanwezig te zijn om het initiatief bij de bezoekers te laten.

https://www.facebook.com/lunavereniging.lunavereniging/photos

 


 

bottom of page