top of page

Het ensemble wordt gesteund door het Jeugdcultuurdfonds, rins Bernhard Cultuurfonds en kf.Heinfonds. O.B.S. De Egelantier in Smitsveen stelt ons de les-ruimte ter beschikking en daarbij mogen wij gebruik maken van de school-faciliteiten.

De Sociale Dienst van gemeente Soest regelt samen met  het Jeugdcultuurfonds de basissteun.  

Stichting Balans geeft ons voor een gereduceerde prijs extra ruimte voor de lessen. Het wijk-comité Smitsveen heeft ons een startsubsidie gegeven voor de aanschaf van de instrumenten.

Ook komen leerlingen van de Pop-academie Utrecht, Het Baarnsch Lyceum en de

HKU ons helpen. Zo doen zij zelf ook ervaring op in het geven van gitaarlessen aan deze bijzondere multiculturele doelgroep. 

 

Het Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds ondersteunt Het Kinder Gitaar Ensemble. Sinds 2010 is de Gemeente Soest aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds wil dat

alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in een kunstdiscipline. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities.

De overheid stelt geld ter beschikking aan gemeenten om armoede in ons land te bestrijden. Een deel van dit geld wordt gebruikt om financieel  minder  bedeelde kinderen mee te laten doen en muziek- of danslessen te laten volgen. Daarnaast werft het Jeugdcultuurfonds donateurs en fondsen die ons werk een warm hart toedragen en het belangrijk vinden dat álle kinderen de kans krijgen om muziek te maken en te dansen.

Het Jeugdcultuurfonds is een landelijk netwerk van gemeentelijke en provinciale Jeugdcultuurfondsen. Het Jeugdcultuurfonds beschikt over de culturele ANBI status. 

 

 

 

 

bottom of page